Nyheter

TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen 2014 i Namdalsesid

 

 

Årets TV-aksjon er søndag 19. oktober, og aksjonens slagord er "VANN FORANDRER ALT".

De aller fleste mennesker har en vannkvalitet på linje med det VI skyller ned i vasken. Vi klarer ikke å forstå her i Norge hvor viktig rent vann er. Dette er kjempeviktig.

Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for 1 million mennesker.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 8