Nyheter

Eiendomsskatt 2015 - offentlig ettersyn

I hht. Eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved servicekontoret i kommunehuset og på kommunens hjemmeside i perioden 1.3.2015-23.3.2015.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Tåke -1