Nyheter

Mulig kloring av råvann ved Namdalseid vannverk torsdag 8. oktober

På grunn av service på renseanlegget i Rossetbrenna torsdag 8. oktober kan det bli aktuelt å sette på kloret råvann. Utsatte abonnenter vil bli varslet særskilt. Kommunens hjemmeside vil oppdateres fortløpende i saken.
For mer informasjon kontakt Fagleder VA Jan Roger Kaldahl på telefon 918 06 677.

Teknisk, kultur og service

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 9