Nyheter

Brudd på vannledningen til Sjøåsen er nå utbedret

Det kan påregnes noe luft og misfarget vann. Dette avhjelpes med litt tapping.

Det kan også være smak/lukt av klor etter desinfisering.

 

Teknisk, kultur og service

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær -3