Nyheter

Kunngjøring - reguleringsplan Bjørgan

Namdalseid kommunestyre har 15.03.2018 i sak 2/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Bjørgan, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Reguleringsplanen består av en kartdel, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 2