Nyheter

Gladmelding fra departementet!

Namdalseid kommune har fått svar fra departementet på søknaden om dekning av kostnadene med opprydding etter raset på Statland. Vi får dekket alle kostnader, dvs 25 mill ekskl mva, minus en egenandel på kr 400.000. Dessuten gis muligheten til å sende inn ny søknad dersom kostnadene blir høyere enn beregnet. Da ligger alt til rette for at vi kan få gjort en god jobb med sikring og tilrettelegging for framtidig virksomhet på Statland.

Rådmannen

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 3