Nyheter

Ingen lege tilstede

Ingen lege ved Namdalseid legekontor i perioden 18.10.17 til og med 23.10.17. Ved akutt hendelse ring legevakt 116117. Ring 113 ved livstruende tilstand.

 

Namdalseid legekontor

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3