Nyheter

Asfalteringsarbeid i kommunen

Namdalseid kommune starter asfaltering av vei til Vangsmoen fra fv.17  mandag 29.05.17. og fortsetter ved aldersheimen etterpå. Det er planlagt at asfalteringsarbeidene blir ferdigstilt tirsdag 30.5.2017. Vi ber om forståelse for begrenset framkommelighet og noe venting må påregnes. Omkjøring mot Tinglum og Helbostad ved behov. Veien kan i perioder bli stengt ved arbeid over bru ved Tinglumssaga. Vi oppfordrer til og kjøre Helbostad, Brørs for og få minst mulig trafikk i området.

Ved spørsmål tas kontakt med teknisk etat.
 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 8