Nyheter

Informasjon fra Midtre Namdal avfallsselskap MNA

Innkjøring uke 52:
Alle ruter blir kjørt selv om det står i kalender at enkelte ruter ikke kjøres.
Sett frem avfallet i god tid, så blir det hentet. Minner om viktigheten med å ha stativ/beholder stående ute på rett plass, for da finner renovatørene avfallet uansett hvilken dag de kommer! Det skal være ryddet for snø og strødd ved behov.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snø -2