Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Forkontor 994 71 000
Namdalseid skole S-trinn Lærerrom 951 77 129
Namdalseid skole M-trinn Lærerrom 951 44 132
Namdalseid skole U-trinn Lærerrom 951 77 042
Namdalseid skole Personalrom 951 87 646
Namdalseid skole Rådgiver 952 90 131
Namdalseid skole Basseng/gymbygg 954 06 870
Namdalseid skole SFO 951 69 425
Berit Buvarp Aardal Kontaktlærer 6. klasse og trinnleder M-trinn
Dina Aarmo Kontaktlærer 4. klasse
Marhe Andersen Kontaktlærer 6. klasse
Mona Brandsmo Kontaktlærer 5. klasse
Maren Brørs Bratberg Vernepleier og spes.ped.koordinator
Mari-Anne Buarø Renholder
Kari stokke Elden Lærer
Bodil Furre Assistent
Heidi Furre Assistent
Inger Helle Kontaktlærer 8. klasse
Hanne Siri Høgden Kontaktlærer 2. klasse
Tove Trefjord Høglo Kontaktlærer 10. klasse og trinnleder U-trinn
Tove Annie Iversen Kontaktlærer 1. klasse
Gunnhild Kaldahl Inspektør og lærer
Wenche Klykken Assistent
Jan Åge Kolstad Faglærer Kulturskolen
Camilla Fellmann Kristiansen Lærer
Anita Vikan Midtflå Kontaktlærer 7. klasse
Hilde Mølnå Kontaktlærer 3. klasse og trinnleder S-trinn
Ann Jorid Resell Rådgiver for Namdalseid og Statland skole 952 90 131
Trine Risan Rektor 951 19 053
Linn Therese Dypingen Rønne Lærer
Eli Brenne Røthe Sekretær 994 71 000
Tone Tverås Skevik Kontaktlærer 9. klasse
Liv Elin Susegg Lærer
Odd Harry Svendsen Lærer
Silje Finvik Sæther Kontaktlærer 4. klasse
Magnhild Margrethe Sørli Lærer
Namdalseid skole Kulturskole 913 30 590
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 15