Hjem > Artikkel

Eide sammen mot kreft - mandag 6. og tirsdag 7. mars.

EideSammenMotKreft

Kreft bryr seg ikke - det gjør vi! La oss sammen på ny gjøre en innsats i kampen mot kreft, sykdommen som vi alle på et eller annet vis er berørte av. Heldigvis blir de fleste som rammes av kreft friske av sykdommen, faktisk 70 %! Men dessverre er det ennå mange som ikke overlever.

At mer enn 11.000 mennesker her til lands dør av kreft er noe vi ikke kan slå oss til ro med. Derfor må vi nok en gang ta et krafttak mot kreft. I år går pengene fra Krafttak mot kreft til forskning og gode tiltak for dem som rammes av uhelbredelig kreft. For disse finnes det i dag ikke behandling som kan kurere sykdommen. Det handler om å få ekstra tid; tid til å leve, tid til å være sammen med de dem er glad i.

Støtt årets Eide sammen mot kreft her:
http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2017/5-5820?v=20170303122412&justEdited=true&justCreated=true

Årets bøsseaksjon vil foregå på ettermiddag/kveld mandag 6. og tirsdag 7. mars. Vi trenger ca. 20 bøssebærere som kan fordeles utover i kommunen.

Meld deg som bøssebærer hos Tina Wengstad (Facebook eller epost: tinawengstad@gmail.com).

Bøssene kan hentes på Frivilligsentralen 6. og 7. mars mellom kl. 14 og 17.

Med vennlig hilsen
Petter Spolén og Tina Wengstad

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3