Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Beskrivelse

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.

Tjenesten oppdatert: 27.02.2018 14:47

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 7