Hjem > Artikkel

Forhåndsstemmegivning i Namdalseid

Valg

Innenriks forhåndsstemmegivning skjer i perioden 10. august – 8. september, jf. valglovens § 8-1.

Valgstyret i Namdalseid kommune har bestemt, jf. valgforskriftens § 24, at ordinær forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune skjer på Servicekontoret i perioden 10. august – 8. september i Servicekontorets åpningstid kl 08.00 – 15.30 samt lørdag 2. september kl 10.00 – 14.00.

Valgstyret har videre bestemt, jf. valgforskriftens § 25, at forhåndsstemmegivning i helse- og sosialinstitusjoner i Namdalseid kommune skjer på
Namdalseid helsetun fredag 8. september kl 10.00 – 12.00.

Ambulerende stemmegivning:
Iht. valglovens § 8-3, kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme eller forhåndsstemme ved helse-/sosialinstitusjon, avgi forhåndsstemme der de bor.

Frist å melde behov for ambulerende stemmegivning er satt til tirsdag 5. september innen kl 10.00 og henvendelsen skjer til Servicekontoret på tlf 74 22 72 00.

For informasjon om registrering i manntallet - se annen artikkel på kommunens hjemmeside.

Steinar Lyngstad
Leder i Valgstyret

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3