Hjem > Artikkel

Forlenget fisketid fiskesesongen 2017 - Bogna, Aursunda, Øysterelva, Årgårdselva, Ferga og Oksa

KF003616

Med bakgrunn i beskrevet forutsetninger ved midtveisevaluering og Miljødirektoratets retningslinjer for muligheter til midtveisevaluering av fisketider, vedtok elveeierrepresentantene i lakserådet i møte 4.7. å utvide fisketiden for 2017.

Fisketiden 2017 utvides med 1 1/2 mnd. fra 15. juli/31. juli til og med 31. august for samtlige elver.

Dette gjelder elvene Årgårdselva, Ferga, Øysterelva og Oksa i Namdalseid kommune, samt Aursunda og Bogna i Namsos kommune. Øyensåa i Namdalseid har allerede fisketid til og med 31. august.

Hvis det mot formodning skulle dukke opp ting som tilsier at fisket bør avsluttes eller innskrenkes, må elveeierrepresentantene i lakserådet vurdere fisketiden på nytt.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 7