Hjem > Artikkel

Forslag til oppheving av reguleringsplaner i Namdalseid kommune til offentlig ettersyn og høring

Namdalseid kommunestyre har 22.06.2017 i sak 38/2017 vedtatt å legge ut forslag til oppheving av reguleringsplaner til høring og offentlig ettersyn, jfr Plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-10.

Namdalseid kommune varslet 10.04.2017 om oppheving av tilsammen 17 reguleringsplaner. Etter vurdering av mottatte forhåndsuttalelser er det foreslått å oppheve tilsammen 13 reguleringsplaner, i henhold til vedlagte liste datert 23.05.2017. Det vises til vedlagt saksframlegg «Oppheving av reguleringsplaner, 1. gangs behandling og offentlig høring», hvor innkomne forhåndsuttalelser/merknader i saken er vurdert. Videre vises til vedlagt «Vurdering – oppheving av reguleringsplaner», hvor hver enkelt plan er omtalt og vurdert.

Uttalelser og eventuelle innsigelser sendes på e-post til: postmottak@namdalseid.kommune.no eller per post til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid.

Høringsfrist: 16.08.2017

Vår ref. 2017/3153–20 bes oppgitt ved henvendelse

Vedlegg:

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3