Hjem > Artikkel

HØRING: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune

Helsetunet_400x225

Utkast til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune legges med dette ut på høring etter forvaltningsloven § 37.
Høringsfrist er satt til 24.05.2017.

Høringssvar sendes til Postmottak, Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid eller pr. E-post til: postmottak@namdalseid.kommune.no

 

Bakgrunnen for forskriften er lovendring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, som sier:
« Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, menn hvor kommunen vurdere at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienten eller brukeren som venter på langtidsopphold.»

 

Det tas sikte på behandling av forskriften i kommunestyremøte 22. juni 2017.
Forskriften finner du her:
forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim.pdf

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær -2