Hjem > Artikkel

Hva skal vegene i Namdalseid hete?

Navnekomitéenes forslag til navn på veger i Namdalseid kommune er nå lagt ut til høring og alle kan komme med høringsuttalelser på foreslåtte navn innen 1. mai. Uttalelsene vil deretter bli forelagt komitéene til behandling, før saken blir fremmet for Kommunestyret. Evt. høringsuttalelser kan sendes i brev eller på e-post. Alle forslagene må være begrunnet, og det må klart framgå hvem forslaget kommer fra.

Postadresse: Namdalseid kommune
«Adressering»
Gløttvegen 2
7750 Namdalseid

E-postadresse: postmottak@namdalseid.kommune.no

Evt. spørsmål kan rettes til Tove Fossland, tove.fossland@namdalseid.kommune.no
eller på tlf. 74 22 72 00

Viser for øvrig til informasjon fra Eiendom og Teknisk vedr. høringen i marsutgaven av Melkrampa.

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3