Andre lag og foreninger
Barne- og ungdomsforeninger Danseforeninger
Idrettsforeninger Kunst og kultur
Mest for kvinner Organisasjoner tilknyttet landbruket
Politiske partier Sang og musikk
Velforeninger

Viser 10 tilfeldige utvalgte
For å se andre foreninger, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Solhaug grendehus

Endret 2015 Utleie: Solveig og Oddvar Opdahl 48135241/91761168

7750 Namdalseid
Kontakt: Geir Kristiansen
Telefon: 92854340

Namdalseid menighetsråd

Kontakt: Kristine Altin

Statland vekst

7777 Nord-Statland
Kontakt: Bjørn Engen

Oksdøla Elveeierlag

Endret 2011

7777 Nord-Statland
Kontakt: Arve Lona
Telefon: 90947489

Namdalseid Produsentlag

7750 Namdalseid
Kontakt: Jørgen Sæther

Namdalseid Næringsforum

Endret 2012

7750 Namdalseid
Kontakt: Stein Erik Hanssen
Telefon: 46761746

Sosialistisk venstreparti

7750 Namdalseid
Kontakt: Sissel Hustad
Telefon: 74 27 85 22 / 976 96 449

Namdalseid Musikklag

Endret 2014.

7750 Namdalseid
Kontakt: Thor Amund Fon
Telefon: 94499982

Beitstaden Historielag

Endret 2013

Ressemvegen 9
7790 MALM
Kontakt: Per Harald Ressem
Telefon: 93662066

Namdalseid Folkeakademi

Endret 2013

7750 Namdalseid
Kontakt: Brit Randi Sæther
Telefon: 74 22 72 20


Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet -5