Statland skole

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Statland skole
Stjerten barnehage
7777 Nord - Statland

Tlf. Inspektør 970 95 481
Tlf. Barnehagen 971 91 007
Tlf. personalrom 971 88 462
Inspektør: Håvar Inge Stenseth
Pedagogisk leder barnehagen: Ågot Hatland

Resultatenheten:
Statland skole og Stjerten barnehage er organisert som oppvekstsenter på Nord - Statland. Skolen er en fådelt skole med ca. 40 elever. Skolen har mellom 3 og 4 klasser alt etter antall elever på hvert hovedtrinn. For tiden gjennomføres en prosess knyttet til ledelsesressursen totalt for barnehager og skoler i kommunen. Inspektør i 30 % har ansvaret for den daglige driften ved skolen fram til 1. august 2013. Skolen og barnehagen har elever/barn fra bygdene Statland, og Tøtdal, samt ungdomsskole- elever fra Utvorda.

Stjerten barnehage:
Antall plasser 14 . Barnehagen har stort sett fullt belegg alle dager. Personale: Det daglige personale i barnehagen består av ped. leder og to assistenter. Åpningstid: Barnehagen har åpent alle ukedager kl. 06.45. - 17.00.

Statland skole:
Personale: ca 6 årsverk pedagoger og en liten assistenthjemmel.  I tillegg inspektør 30 % og 25 % sekretær.

 
 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3