Namdalseid kulturskole

Påmelding: https://nonamsos.speedadmin.dk/tilmelding#

Påmeldingsfrist for 2017-2018: 20.mai

Kontaktinformasjon:
Lars Øivind Meland - Kulturskolerektor
Tlf. 913 30 590
kulturskolen@namdalseid.kommune.no

Hva er nytt?

 • Fra skoleåret 17/18 vil Namdalseid Kulturskole ta i bruk det nettbaserte organisasjonsverktøyet Speedadmin. Dette betyr at påmelding til neste skoleår skjer via internett. Dersom du allerede er elev ved kulturskolen er du sikret plass videre, men må likevel registrere deg på nytt. I den nye elevportalen, vil elever og foresatte ha oversikt over elevens undervisningstimer, kontaktinfo til lærer m.m. Det nye systemet gjør det også mye enklere å få ut viktige beskjeder til elever og foresatte, via epost og sms.

 • Etter lang og tro tjeneste som rektor, gikk Gudmund Thorsen av med pensjon ved nyttår. Namdalseid Kommune har i forbindelse med denne endringen i administrasjonen valgt å styrke samarbeidet med Namsos Kulturskole, i tråd med vedtektene for kommunesammenslåingen. Namsos Kulturskole vil derfor ha det administrative ansvaret for Namdalseid Kulturskole fremover, inntil den endelige strukturen for storkommunen er på plass.
  Lars Øivind Meland, som også har vært lærer i Namdalseid Kulturskole i mange år, vil fungere som rektor i denne perioden. Lars Øivind vil ha kontortid på Namdalseid tirsdager, og er ellers tilgjengelig på telefon 91330590.

 • Som en positiv følge av det nye samarbeidet med Namsos Kulturskole, er det med glede vi nå kan tilby et godt dansetilbud igjen! Undervisningen vil foregå i Namsos Kulturskoles lokaler, på Geilin. Elevene vil få være med på forestillinger i Kulturhuset i Namsos i tillegg til Namdalseid Kulturskoles egne arrangementer. Vi vil anbefale foreldre å organisere samkjøring.

 • Rett i band er et nytt tilbud for unge musikkinteresserte som ønsker å prøve forskjellige instrumenter.

Undervisningstilbud ved NAMDALSEID skole

 • Musikk
  • Rett i band (fra 3.klasse): NYHET! Her starter elevene rett i band uten forkunnskaper, og vil få prøve seg på forskjellige bandinstrumenter som slagverk, el. gitar, bassgitar, tangenter og sang. Dette vil gi eleven en fin mulighet til å bli kjent med ulike instrumenter før man bestemmer seg for hva man vil satse på videre. Tilbudet er beregnet for nybegynnere.
  • Sang: Fra 1. klasse. Her lærer du grunnleggende sangteknikk, notelære, tolkning av sanger fra ulike stilarter.
  • Barnekor: NYHET! Fra 1.klasse. Fokus på sang- og musikkglede samt sangteknikk gjennom et spennende og variert repertoar. 
  • Tangenter (fra 1.klasse): Piano og keyboard
  • Gitar (fra 3. klasse): Akustisk og elektrisk. Vi anbefaler minimum ett år undervisning på akustisk gitar før eventuell overgang til el. gitar.
  • Bassgitar (fra 3. klasse)
  • Slagverk (fra 2. klasse)
  • Strykeinstrument: fiolin, minifiolin, cello og bratsj . Man kan starte på minifiolin allerede som 4-åring.
  • Treblås: klarinett og saksofon
  • Messingblås: baryton, horn, kornett og trompet.
 • Kreativt verksted – med fokus på tegning og maling
  Vi  tegner og maler, lager spennende ting med ulike materialer. Utstillinger på Kommunehuset høst og vår

 • Folkedans 
  • Leik og dans: 4 – 6 år. Lær enkle dansetrinn gjennom lek, barnedanser og sangleker.
  • Leikarring: Fra 7 år. Lær å danse et variert repertoar av folkedanser som sangdans, bygdedans, gammeldans, rekkedans og turdans.

Undervisningstilbud ved Statland skole

 • Musikk
  • Vokal
  • Tangenter: Piano og keyboard
  • Gitar (fra 3. klasse): Akustisk og elektrisk. Vi anbefaler minimum ett år undervisning på akustisk gitar før eventuell overgang til el. gitar.
  • Bassgitar (fra 3. klasse)
  • Slagverk (fra 2. klasse)

Elever fra Statland har også mulighet til å søke på undervisningstilbudene ved Namdalseid skole og dans ved Namsos Kulturskole.

Undervisningstilbud ved NAMSOS Kulturskole

 • Dans NYHET!
  • Barnedans
   Fra 3 år til og med 1. klasse. Leikbasert dans med grunnleggende elementer fra klassisk ballett, jazz og kreativ dans.
    
  • Jazzdans
   Fra 2.klasse.  Innenfor jazz kan elevene lære flere stilarter som lyrisk jazz, disco, flere former for showdans og kreativ dans. Jazz er et teknisk fag, som gir et bra utgangspunkt videre.
    
  • Boys Only
   Fra 2. klasse. Egne grupper for gutter! Breakdance, hip-hop og streetdance.

Organisering av undervisningen

 • Musikkundervisningen organiseres fortrinnsvis individuelt eller i mindre grupper. Periodevis vil undervisningen kunne foregå i større samspillgrupper.

 • Undervisningen i kulturkarusellen og kreativt verksted vil kunne komprimeres, slik at det gis lengre undervisningstimer over en kortere periode enn hele skoleåret.

Vilkår

 • Elevkontingenten er på kr. 2.342,- for hele skoleåret, og betales med to halvårlige beløp. Vi tar forbehold om at satsen kan bli justert fra 01.01.18.

 • Søskenmoderasjon på 25% for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre. 

Priser og vilkår fastsettes av kommunestyret.

Vedtekter for Namdalseid kulturskole finner du her: Vedtekter kulturskole.pdf

Oppsigelse av elevplass finner du her: Oppsigelse av elevplass

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet -7