Hjem > Artikkel

Kunngjøring - reguleringsplan Bjørgan

Namdalseid kommunestyre har 15.03.2018 i sak 2/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Bjørgan, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Reguleringsplanen består av en kartdel, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Reguleringsplan Bjørgan (PlanID 2017002) inklusive kommunestyrets vedtak er publisert på kommunens digitale planregister http://webhotel3.gisline.no/Webplan_5040/

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Åhrén
Rådgiver Eiendom og Teknisk
Namdalseid kommune
Tlf. 74 27 79 41

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 6