Valg

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2017 må du stå i manntallet.

Eiendomsskatt 2017 - Offentlig ettersyn

I hht. Eiendomsskattelovens § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn ved servicekontoret i kommunehuset og på kommunens hjemmeside i perioden 28.2.2017 - 21.3.2017. Kommunestyret har vedtatt en skattesats på 7 promille for næringseiendommer, verk og bruk. For bolig- og fritidseiendommer er satsen satt til 6,5 promille.

RegplanStat17_120x93

Reguleringsplan for Nord-Statland - endring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, jfr. delegert fullmakt, legges forslag til endring av reguleringsplan for Nord-Statland, datert 1.2.2017, ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 13. mars 2017.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 – 2020 behandles i formannskapet 24.11.2016 og legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 25.11. – 12.12.2016.

Rådmannens forlag til eiendomsskattesats/betalingsregulativ - 2017

Rådmannens forslag til eiendomsskattesats, betalingssatser, gebyr og avgifter samt endringer i regulativer for kommunale tjenester i 2017 er utlagt til alminnelig ettersyn i perioden 25.11. –12.12.2016.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3