Hjem > Artikkel

Melding om oppstartet planarbeid for "Reguleringsplan Langstranda hyttefelt". Del av eiendommen 181/7 Namdalseid kommune.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for del av gnr 181/7 i Namdalseid kommune. Se vedlagt kart.

Formålet med reguleringen er fortetting av eksisterende hyttefelt samt tilpassing av plan til eksisterende forhold.
 
Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt innen 15.10.2017. 
 
Ing. Jorleif Lian As
Overhallsveien 1962,
7863 Overhalla
991 61 999
jorleif.lian@lianas.no

16077-Kunngjøring med vedlegg.pdf

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3