Hjem > Artikkel

Melding om vedtak - 2. gangs behandling av oppheving av reguleringsplaner i Namdalseid kommune

Namdalseid kommunestyre har 14.09.2017 i sak 48/2017 fattet vedtak om oppheving av 11 reguleringsplaner iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12.

De reguleringsplaner som omfattes av opphevingsvedtaket har følgende Plan-ID og navn:
1980001 (Gårdsæter), 1982002 (Brumoen), 1988003 (Bjørtjønna hytteområde), 1994002 (Fossenget), 1994004 (RV 766 Sjøåsen - Tøtdal), 1999003 (Allmenningen), 2001001 (Morka, gnr 178 bnr 8), 2001003 (Lingsbrenna), 2002001 (Sundsvatnet øst), 2005002 (Busslomme Gryta) og 2010001 (Åsnesbrua FV 766).

Det gjøres oppmerksom på at opphevede reguleringsplaner vil erstattes av kommunens arealplan.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 9