Ny skole i Namdalseid!

Vedtak i kommunestyret om å bygge ny skole og idrettsbygg.

Systematisk Observasjon av Lesing

SOL I SKOLENE I NAMDALSEID

Lesing er en av de 5 grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Å kunne lese er grunnleggende for alle fag i skolen og viktig for å klare seg i dagens samfunn. God leseferdighet er avgjørende for å kunne tilegne seg  annen kunnskap og å finne inspirasjon i læring. Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese og fordype seg i bøkenes verden. 

Hva gjør vi for å heve leseferdigheten hos elever?

Nullmobbing

Nullmobbing

Nytt nettsted om mobbing

 

Barneulykkesforsikring i Namdalseid kommune

Det er gjenomført nytt offentlig innkjøp av kommunens barneulykkeforsikring. Fra 01.01.2014 er fosikringen dekket av Protektor Forsikring ASA.

Religion, livssyn og etikk, RLE

Fritaksretten er begrenset, dvs. at elevene bare kan søke om fritak fra deler av undervisningen.
LeseIll

Hvordan kan foreldre hjelpe barnet i leseutviklingen?

Lesing er en grunnleggende ferdighet, og samfunnet rundt oss er spekket med tekst. Det er viktig at barna blir gode på leseteknikk slik at de kan bruke oppmerksomheten sin på innholdet. For å bli en god og glad leser kreves mye trening.
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 2