Velkommen til skolestart

Skolestart Namdalseid skole 2017/18

Nye og gamle elever ønskes velkommen til nytt skoleår 2017/2018 med skolestart onsdag 16. august

Kl.08.30 for 2. – 10.klasse.

Elever i 1.klasse starter kl.11.30.

Velkommen til skolestart

Skolestart Namdalseid skole 2017/18

Nye og gamle elever ønskes velkommen til nytt skoleår 2017/2018 med skolestart onsdag 16. august

Kl.08.30 for 2. – 10.klasse.

Elever i 1.klasse starter kl.11.30.

Systematisk Observasjon av Lesing

SOL I SKOLENE I NAMDALSEID

Lesing er en av de 5 grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Å kunne lese er grunnleggende for alle fag i skolen og viktig for å klare seg i dagens samfunn. God leseferdighet er avgjørende for å kunne tilegne seg  annen kunnskap og å finne inspirasjon i læring. Like viktig er det å kunne oppleve glede ved å lese og fordype seg i bøkenes verden. 

Hva gjør vi for å heve leseferdigheten hos elever?

Nullmobbing

Nullmobbing

Nytt nettsted om mobbing

 

Skoleonsdager 1. - 7. trinn 2016/2017

1. - 7. trinn har skoleonsdager i oddetallsuker (onsd. i partallsuker er fridager)

For 5. - 7. trinn er skoleåret utvidet med 7 onsdager som er lagt til partallsuker

Barneulykkesforsikring i Namdalseid kommune

Det er gjenomført nytt offentlig innkjøp av kommunens barneulykkeforsikring. Fra 01.01.2014 er fosikringen dekket av Protektor Forsikring ASA.

Religion, livssyn og etikk, RLE

Fritaksretten er begrenset, dvs. at elevene bare kan søke om fritak fra deler av undervisningen.
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 14