Hjem > Artikkel

Nye Namsos har fått egen hjemmeside

www.nyenamsos.no er klar! 

Logo Nye Namsos

Nettsiden nyenamsos.no er et felles nettsted for sammenslåingsprosessen om kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos. Her vil du bl.a. finne nyheter og møtedokumenter som handler om etableringen av Nye Namsos. Det vil bli laget godt synlige koblinger til siden fra kommunenes egne hjemmesider.

Har du spørsmål eller kommentarer til nettstedet? Kontakt postmottak@namsos.kommune.no

Informasjon om dagens kommunale tjenester finner du på kommunenes egne nettsider:

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -13