Hjem > Artikkel

Ras på Statland

Namdalseid kommune har mottatt melding fra Operasjonssentralen om ras på Statland.
Kommunen har etablert kriseledelse på kommunehuset på Namdalseid.
Ved behov for evakuering er det allerede etablert mottak på Statland skole, hvor helsepersonell er tilstede.

Informasjon om status og utvikling av situasjonen vil bli gitt etter hvert som bekreftet informasjon fra nødetatene på stedet er tilgjengelig.

Steinar Lyngstad
Ordfører

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 5