Hjem > Artikkel

Raset på Statland, status mandag 3.02.2014

Statland ras 2014_400x186

Etter at folk har flyttet tilbake til sine hjem har kommunen hatt fokus på sikkerheten i strandsonen i rasområdet. I dag er det satt i gang scanning av havbunnen i hele havneområdet fra Kalvikskjæret til moloen på Saltbuodden. I tillegg er det rekvirert borerigg som skal foreta supplerende grunnundersøkelser. Sammen med tidligere undersøkelser vil dette være et godt grunnlag for geoteknikerne for å vurdere stabilitet og tiltak for å sikre strandsonen. Kommunen forventer en foreløpig konklusjon i løpet av denne uka. Eventuelle sikringstiltak vil ta lenger tid. Inntil videre er det nødvendig å opprettholde et ferdselsforbud i strandsonen ved Sagvika. Området er markert med sperringer.

Rådmannen

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 5