Hjem > Artikkel

Reguleringsplanforslag for fv. 17 Årgårdbrua til offentlig ettersyn

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for ny Årgård bru på fylkesvei 17 ut til offentlig ettersyn i perioden 15.03. - 24.04.12. Reguleringsplan for Årgårdsbrua med tilstøtende veg.
Planen er utarbeidet av Statens vegvesen, mens kommunen har ansvaret for saksbehandlingen. Formålet med planen er å legge til rette for ny bru over Østerelva til erstatning for dagens bru som er i teknisk svært dårlig stand. Planen omfatter også vegstrekningen nord og syd for brua, i alt ca. 500 meter, samt nytt kryss med kommunal veg mot Stakksete og Buvarp. Tiltaket er en del av prosjektet helhetlig utbedring av fylkesvei 17 mellom Namsos og Steinkjer.
 
Reguleringsplan for Årgårdsbrua finnes også på www.vegvesen.no (der finnes også ytterligere informasjon grunnforhold m.m) og i papirformat på Servicekontoret i kommunen.
 
Merknader kan rettes til Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid eller e-post: postmottak@namdalseid.kommune.no
 
Vedlegg:
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 10