Hjem > Artikkel

Står du i manntallet?

Valg

For å kunne stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2017 må du stå i manntallet.

Manntallslistene for Namdalseid kommune er lagt ut på Servicekontoret, Coop Namdalseid, Coop Sjøåsen og Nerbutikken AS fram til valgdagen 11. september. Der kan du kontrollere at du står oppført i manntallet.

Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det stå der i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken krets du tilhører, og åpningstiden i kretsen.  Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet.  Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet.  Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, så kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Namdalseid kommune, Valgstyret, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid.
Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom.  Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Steinar Lyngstad
Leder i Valgstyret

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -13