Innføring av gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer fom 1. august 2016

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2016 er denne inntektsgrensen foreslått satt til kr 417  tusen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 6