Hjem > Artikkel

Valgdag: Mandag 11. september 2017

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valg

Valglokaler og åpningstider:

Krets

Stemmelokale

Åpningstid

Solhaug

Solhaug Grendehus

13:00-20:00

Bjørgan

Namdalseid Samfunnshus

13:00-20:00

Sjøåsen

Skytterhuset Sjøåsen

13:00-20:00

Buvik

Tøttdal Forsamlingshus

13:00-20:00

Statland

Statland Pensjonat

13:00-20:00

Manntall:

Manntall for Stortingsvalget blir utlagt så fort det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30.6.2017.

Ved Stortingsvalget har følgende personer stemmerett jfr. valgloven § 2-1:

Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Manntall for Sametingsvalget

I kommuner med færre enn 30 manntallsførte i samemanntallet er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme. Dette vil gjelde for Namdalseid kommune.

De som står oppført i manntallet for Sametingsvalget i Namdalseid kommune vil få brev fra leder i valgstyret med opplysninger om forhåndsstemmingen.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegivningen foregår i perioden 10. august til 8. september ved Servicekontoret på kommunehuset.

Tidligstemming

starter 1. juli og varer frem til 9. august. Tidligstemmer kan avgis på Servicekontoret, og er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

For mer informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget: www.valg.no

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 14