Hjem > Artikkel

Valgdag: Mandag 11. september 2017

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valg

Valglokaler og åpningstider:

Krets

Stemmelokale

Åpningstid

Solhaug

Solhaug Grendehus

13:00-20:00

Bjørgan

Namdalseid Samfunnshus

13:00-20:00

Sjøåsen

Skytterhuset Sjøåsen

13:00-20:00

Buvik

Tøttdal Forsamlingshus

13:00-20:00

Statland

Statland Pensjonat

13:00-20:00

Manntall:

Manntall for Stortingsvalget blir utlagt så fort det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30.6.2017.

Ved Stortingsvalget har følgende personer stemmerett jfr. valgloven § 2-1:

Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Manntall for Sametingsvalget

I kommuner med færre enn 30 manntallsførte i samemanntallet er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme. Dette vil gjelde for Namdalseid kommune.

De som står oppført i manntallet for Sametingsvalget i Namdalseid kommune vil få brev fra leder i valgstyret med opplysninger om forhåndsstemmingen.

For mer informasjon om Stortingsvalget og Sametingsvalget: www.valg.no

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 3