Valg

Tidligstemming

Starter 1. juli og varer frem til 9. august. Tidligstemmer kan avgis på Servicekontoret, og er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Valg

Forhåndsstemmegivning i Namdalseid kommune

Innenriks forhåndsstemmegivning skjer i perioden 10. august – 8. september, jf. valglovens § 8-1.

Valg

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2017 må du stå i manntallet.

Valg

Valgdag: Mandag 11. september 2017

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Regn 14