Valg

Valgdag: Mandag 11. september 2017

Stortings- og Sametingsvalget 2017

Rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016

I Namdalseid kommune holdes det rådgivende folkeavstemning mandag 23. mai 2016.  Dette på bakgrunn av framforhandlet intensjonsavtale med kommunene i Midtre Namdal+; Høylandet, Overhalla, Namsos, Fosnes og Flatanger.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 14