Hjem > Artikkel

Vannforsyningen på Statland

Vannkilden for den kommunale vannforsyningen på Statland produserer for tiden vesentlig mindre enn tidligere. Dette skyldes hovedsaklig lange tørkeperioder vinter og sommer som har medført lavere grunnvannstand. Dette har ført til at både hovedpumpe og reservepumpe går omtrent kontinuerlig for å skaffe tilstrekkelig forsyning, med påfølgende stor slitasje.

For tiden er ikke kapasiteten større enn at det så vidt rekker til vannforsyning til husholdningene. Det er derfor ikke nok tilgang på vann til å fylle og drifte bassenget på Statland.

Kommunen har iverksatt arbeid for å etablere høydebasseng i Øvre Langvika. Planen er å koble denne kilden inn på eksisterende nett. For tiden er det anbudsforespørsel for prosjektering ute. Anleggsarbeidet må gjennom ny anbudsrunde. Alt dette tar tid. Det er derfor dessverre ikke realistisk å forvente bassengdrift på Statland denne vintersesongen.

Rådmannen

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 5