Hjem > Artikkel

Vanningsforbud for abonnenter tilknyttet Statland vannverk

På grunn av stort forbruk av vann fra Statland vannverk, innføres det vanningsforbud med øyeblikkelig virkning.

Teknisk, kultur og service

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Kraftig regn 5