Hjem > Artikkel

Varsel om oppheving av eldre reguleringsplaner

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14 varsles det igangsettes av arbeid med oppheving av eldre reguleringsplaner i Namdalseid kommune. Arbeidet gjennomføres i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplanene som ønskes opphevet er planer som ut fra alder eller innhold er utdatert eller at utbyggingene er ferdig gjennomført slikt at reguleringsplanen har liten verdi.

Opphevede reguleringsplaner vil erstattes av kommuneplanens arealdels plankart og bestemmelser.

Følgende reguleringsplaner vurderes for oppheving:

Plannavn

Vedtatt

PlanID

Hovedformål

Kommentar

Brumoen

1982

1982002

Hytter

3 tomter, 1 bebygd

Bjørtjønna hytteområde

1988

1988003

Hytter

Uaktuell med utbygging ifølge grunneier.

Lissvatnet

1989

1989001

Hytter

5 tomter, 2 bebygd

Finnhalla

1994

1994003

Hytter

10 tomter, 3 bebygd

RV 766 Sjøåsen - Tøtdal

1994

1994004

Veg

Veganlegg, ferdig utbygd

Ledang

1997

1997001

Reiseliv

4 rorbuer + servicebygg,  rorbuer bygd

Lonaåsen

1999

1999001

Hytter

2 tomter med naust - 1 bebygd uten naust

Allmenningen

1999

1999003

Hytter

3 tomter, 1 bebygd, 2 oppmålt

Morka, gnr 178 bnr 8

2001

2001001

Hytter

Ferdig utbygd

Lingsbrenna

2001

2001003

Hytter

Ferdig utbygd

Fossenget

1994

1994002

Hytter

Ferdig utbygd

Sundsvatnet øst

2002

2002001

Hytter

Ferdig utbygd

Storvatnet

1975

1975001

Hytter

 

Altevatnet

1977

1977001

Hytter

 

Gårdsæter

1980

1980001

Hytter

Ferdig utbygd

Busslomme Gryta

2005

2005002

Samferdsel

Veganlegg, ferdig utbygd

Åsnesbrua FV 766

2010

2010001

Samferdsel

Veganlegg, ferdig utbygd

Opplysninger om planarbeidet vil finnes på kommunens hjemmeside http://www.namdalseid.kommune.no/ og på FB.

Kart og reguleringsbestemmelser for den enkelte reguleringsplan finnes innsynsløsning for kommunens planregister http://webhotel3.gisline.no/Webplan_1725/

Frist for å komme med uttalelse til foreslått oppheving er 12. mai 2017.

Skiftelige innspill sendes på e-post til postmottak@namdalseid.kommune.no eller til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid.

For nærmere opplysninger om planarbeidet kontaktes Eiendom og teknisk.

Eiendom og Teknisk

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -13