Hjem > Artikkel

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - Namdalseid

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) §12-8 varsles oppstart av detaljregulering av planområde Bjørgan -  Område for idrettspark og offentlig bebyggelse.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny skole/idrettsbygg samt regulere inntilliggende område med eksisterende offentlige bygninger (skole og idretts/bassengbygg), idrettsplan og kommunale/private boligområder til formål byggeområde

Aktuelle plandokumenter kan ses på kommunens hjemmeside www.namdalseid.kommune.no eller ved henvendelse til Namdalseids servicekontor tlf. 74 22 72 00.

Eventuelle innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig innen 9. juni 2017 til:

Namdalseid kommune v. Eiendom og teknisk, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid, eller postmottak@namdalseid.kommune.no

kart Bjørgan.pdf

skriv berørte Bjørgan.pdf

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet -7