Nyheter

Oversikt utleie i privat regi

Namdalseid kommune ønsker å synliggjøre mulighetene til å fortsatt bosette seg i kommunen. Kommunen har oversikt over egne boliger, men mangler full oversikt over private aktører.  De vi vet om, bidrar imidlertid positivt med tanke på å tilby utleie av boliger/leiligheter. 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 14