Psykisk helsetjeneste

Hvem er vi?

Psykisk helsetjeneste består av psykiatrisk sykepleier Kirsti Åslaug Sæther og psykiatrisk hjelpepleier Aase Bade Kaldahl. Vi er å finne på Namdalseid kommunehus, i gangen innenfor Servicekontoret. Kontorene er betjent hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.30. 

Vi er også å treffe på tlf:  
907 60 748 - Kirsti Åslaug Sæther

Hvilke tjenester har vi?

Namdalseid Kommune har et godt og individrettet tjenestetilbud til mennesker med psykiske plager / lidelser, mennesker i krise og andre som befinner seg i en vanskeliglivssituasjon.Tjenesten har som fokus at bruker skal veiledes til å være mest mulig selvhjulpen.

Tjenesten er et gratis tilbud til kommunens innbyggere i alle aldersgrupper.

Tjenesten er et lavterskeltilbud som innebærer at bruker kan ta direkte kontakt.

Hva kan vi bistå med?

 • samtaler, støtte og generell veiledning til både bruker og pårørende
 • Koordinering av hjelpebehov
 • Bistå med utarbeiding av Individuell plan
 • Henvise til bla lege, helsesøster, NAV, spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning / støtte i å mestre dagliglivet samt boveiledning
 • Medisinsk oppfølging
 • Hjelp / veiledning til å søke om omsorgstjenester     

Aktiviteter i kommunen:

 • Dagsentertilbud hver torsdag ved dagsenteret, Namdalseid Helsetun.
 • Friluftsgruppen FRISKUSAN er på ulike turer hver andre torsdag.
 • Ukentlige møter med fastlegene i kommunen.
 • Faste møter med spesialisthelsetjenesten.
 • Psykiatrisk sykepleier jobber også i helsestasjonen og skolehelsetjenesten og kan treffes ved Namdalseid Skole, Statland Skole og i Barnehagen. Se oppsatt plan ved Skolene.
 • Samarbeid med Mental Helse Namdalseid om ulike aktiviteter

Her finner du søknadsskjema for våre tjenester.

I linkene nedenfor finner du en oversikt over

 

 

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1