Statland skole

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Statland skole
Stjerten barnehage
7777 Nord - Statland

Tlf. Inspektør 970 95 481
Tlf. Barnehagen 971 91 007
Tlf. personalrom 971 88 462
Rektor: Solgunn Ramslie Ekker
Pedagogisk leder barnehagen: Ågot Hatland

Resultatenheten:
Statland skole og Stjerten barnehage er organisert som oppvekstsenter på Nord - Statland. Skolen er en fådelt skole med ca. 25 elever. Skolen har mellom 3 og 4 klasser alt etter antall elever på hvert hovedtrinn. Skolen og barnehagen har elever/barn fra bygdene Statland, og Tøtdal, samt ungdomsskole- elever fra Utvorda.

Stjerten barnehage:
Antall plasser 14 . Barnehagen har stort sett fullt belegg alle dager. Personale: Det daglige personale i barnehagen består av ped. leder og to assistenter. Åpningstid: Barnehagen har åpent alle ukedager kl. 06.45. - 17.00.

Statland skole:
Personale: ca 6 årsverk pedagoger og en liten assistenthjemmel.  I tillegg inspektør 30 % og 25 % sekretær.

Det skal nytte å si ifra!

Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imidlertid blitt mer tydelig og styrker rettighetene til den som blir mobbet. Les mer.....

 
 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -6