Hjem > Artikkel

Søknad om barnehageplass 2019/2020 samt redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Søknad om SFO-plass 2019/2020.

Søknadsfrist for NYE søknader om barnehageplass og plass i skolefritidsordningen for 2019/2020 er 1. mars 2019 (de som allerede har plass i barnehage eller SFO trenger ikke å søke på nytt, forutsett at det ikke ønskes endringer).

Barnehageplass;

Alle søknader for NY plass evt. endring av ellerede tildelt plass i barnehagen gjøres elektronisk, og skjema finnes på kommunens hjemmeside.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid finnes på kommunens hjemmeside.

SFO-plass;

Søknadsskjema for ny plass, evt. endring av allerede tildelt plass i SFO finnes på kommunens hjemmeside. Skriv ut skjemaet, fyll ut og levér eller send til;

Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid

NB! Alle skjema nevnt over finnes på kommunens hjemmeside https://www.namdalseid.kommune.no/alle-skjemaer

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 20