Hjem > Artikkel

Oversikt utleie i privat regi

Namdalseid kommune ønsker å synliggjøre mulighetene til å fortsatt bosette seg i kommunen. Kommunen har oversikt over egne boliger, men mangler full oversikt over private aktører.  De vi vet om, bidrar imidlertid positivt med tanke på å tilby utleie av boliger/leiligheter. 

For å få en bedre oversikt samlet boligtilbud i kommunen, ønsker vi at alle private utleiere sender en mail til kommunen der dere informerer om type utleiebolig (hus/leilighet (antall soverom), om dere ønsker at vi kan oppgi dere som aktuelle utleiere ved henvendelser og om dere er interessert i langtidsutleie. 

I vedtatt arealplan er også private boligfelt regulert. Dersom det finnes private som i etterkant har ønsker om å etablere boligfelt, kan dere også ta kontakt. 

Svar sendes postmottak@namdalseid.kommune.no
Frist 01.08.2019

Thomas Åhrén,
Eiendom og teknisk

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -6