Namdalseid ungdomsråd "kupper" kommunestyret 5. februar kl 0900

Torsdag 5. februar kl. 0900 vil ungdomsrådet ha pressekonferanse ved å "kuppe" kommunestyret og overta ordførerklubba. Møtet finner sted i storstua på den nye sykeheimen ved Namdalseid helsetun.

Nytt oppmøtested for utlendingsforvaltningen fra 15.10.14

Politidirektoratet har bestemt at utlendingsforvaltningen skal sentraliseres i alle politidistrikt.

"Heimkjær" arrangeres for første gang for alle Namdalskommunene

Tidenens første Heimkjær-treff for utflytta ungdom arrangeres 31. oktober 2014 i Trondheim

Hoga Heim har fått nytt navn, og det er ikke bare navnet som er nytt. Denne høsten arrangeres "Heimkjær" for første gang. Dette arrangementet er ei videreføring av Hoga Heim-treffet som har blitt arrangert i Tronheim hele 8 ganger med stor suksess. Nå er alle Namdalskommuene med.

Hele 13 ordførere samles på Clarion Brattøra fredag 31. oktober i tillegg til bedriftsrepresentanter fra ulike Namdalsbedrifter. Til årets treff kommer blant annet Overhalla Betongbygg, Namdalshagen, JobbInt, Grong Sparebank og Helse Nord-Trøndelag.

Ordførerne i Namdalen, inkludert vår ordfører Steinar Lyngstad, vil være der for å informere ungdommene om mulighetene i heimbygda. Ordførerne vil være tilgjengelige for spørsmål og diskusjon.

Arrangementet byr på god underholdning, god mat og trivelig lag med unge, gamle, kjente og ukjente.

For mer informasjon, ta kontakt med

Hege Monsen, telefon 48094277

20 kommuner får delta i førsøket.

16 – og 17- åringer i Namdalseid kommune får stemme ved kommunevalget i 2015

Av 124 kommuner som søkte, får 20 kommuner delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved valget i 2015.  Namdalseid kommune deltok også i forsøket ved kommunevalget i 2011 der Namdalseid ungdomsråd hadde ansvaret for informasjonsarbeidet i forkant av valget. Namdalseid ungdomsråd vil også denne gangen utarbeide forslag til informasjonstiltak for å motivere aktuell ungdom til deltakelse i valget 2015.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2