Hjem > Tjenester > Artikkel

Alderspensjonatet Statland

Leilighet ved Alderspensjonatet, Statland kan innvilges til bruker som av sykdomsmessig, sosial eller psykisk årsak har behov for annet boalternativ enn det å bo i egen bolig.

Alderspensjonatrommet er lite tilrettelagt for brukere med utvidet hjelpebehov og omfattende funksjonshemming.  Leilighetene er på 55 m2 og inneholder stue med kjøkkenløsning, atskilt soverom, bad/wc, innebod og utebod. I tillegg kommer fellesarealer.

Følgende kriterier bør være oppfylt ved tildeling av leilighet ved alderspensjonatet:

  • Bruker må ha bodstedsadresse i Namdalseid Kommune
  • Bruker må være fysisk oppegående og ikke ha store hjelpebehov
  • Bruker må i stor grad være mentalt orientert
  • Bruker må selv kunne delta i dagliglivets gjøremål og utfordringer
  • Andre utvidede hjlpetiltak må være utprøvd i egen bolig og funnet lite forsvarlig
  • Bruker må ha behov for å bo i trygge omgivelser, ut over det som kan skapes i hjemmet

Beboere som har behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm etc betjenes av hjemmetjenesten ved behov. Det må søkes om tjenester på vanlig måte og innvilges ved enkeltvedtak.

For mer informasjon, ta kontakt med Brukerkontoret på tlf 950 08 190.

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -3