Allemannsretten

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig som det skal tas hensyn til grunneieren. Derfor er det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir skadelidende. 

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  • Du kan ferdes til fots, på ski, med sykkel eller hest i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende).
  • Du kan alltid ferdes på opparbeidet sti.
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte.
  • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse.
  • Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men bare to døgn om gangen uten samtykke fra eieren, og ikke nærmere bebodd hus eller hytte enn 150 meter (så sant du ikke befinner deg på høyfjellet eller langt fra bebyggelse).
  • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke.
  • Du kan ikke ferdes med motorkjøretøy i utmark uten tillatelse fra kommunen.
  • Du kan ikke fiske i ferskvann eller jakte uten tillatelse.
  • Du kan ikke gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
  Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-meterskravet.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se spesielt friluftsloven

  § 2 om kommunens rett til å regulere ferdsel i utmark
  § 3a om kommunens rett til å regulere ferdsel i innmark
  § 14 om tilgang til friluftsområder
  § 15 om kommunens rett til å regulere adferd i friluftsområder
  § 16 om kommunens rett til å sperre av enkelte utsatte områder
  § 40 om kommunens rett til å fjerne ulovlige stengsler, gjerder o.l
  § 24 om klage til kommunen.


 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du er uenig i at det kreves avgift for tilgang på visse friluftsområder, kan du klage.

  Klagen sendes til fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 13.10.2019 17:08

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1