Namdalseid skole

Rådgiver

Telefon: 952 90 131

Namdalseid skoleAnsatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil

Eiendom og teknisk

Anzjøn, Kezia Renholder
Aune, Pranee Renholder
Buarø, Mari Anne Fagleder renhold
Fjær, Inga Lill Renholder
Fossland, Tove Saksbehandler plan- og byggesak 482 93 902 / 742 77 920
Hallås, Tor Ingve Fagarbeider 905 29 765
Helbostad, Joar Vaktmester 414 75 656
Hågensen, Åse Renholder
Janauskiene, Rasa Renholder
Kaldal, Jan Roger Fagleder vann og avløp 918 06 677
Kaspersen, Liv Janne Renholder
Moen, Elisabeth Renholder
Nawrot, Valentina Renholder
Reitan, Jens Olav Vaktmester 971 14 283
Sporildnes, Reio Kirketjener, kirkegårdsarbeider 908 33 057
Teigmo, Arnfinn Vaktmester 952 69 085
Ueberfuhr, Frank Teknisk sjef
Vann og avløp, Beredskap Beredskapstelefon 414 67 010
Vågø, Christoffer Driftsleder/bedriftselektriker 942 06 588
Åhren, Thomas Rådgiver 742 77 941

Helse og familie

Fysikalske Assistent, Rehabiliteringstjenesten 742 27 266
Legekontor 742 27 270
Legevakt 116 117
Fjær, Geir Fysioterapeut (privat) 742 27 266
Kløvertun, 993 48 796
Mølsleth, Endre Enhetsleder 977 07 014
Sundvik, Tore Fysioterapeut (privat) 742 27 266
Sæther, Kirsti Psyk. sykepleier 907 60 748

Hjemmebaserte tjenester Namdalseid

Dagsenteret Grete Helbostad 912 43 994
Anzjøn, May Iren Enhetsleder 991 59 599
Åpen Omsorg, Hjemmebaserte tjenester Vaktrom 993 47 557

Hjemmebaserte tjenester Statland

Statland, Alderspensjonatet 48 26 38 95

Institusjonsbaserte tjenester

Sykeheimen Vaktrom 993 45 592
Buvarp, Kristian Koordinator/kj.sjef 948 48 285
Helsetunet, Kjøkken 948 48 285
enhet, Skjermet enhet Vaktrom 469 58 995

Kultur og service

Fjær, Nina Sekretær 742 27 202
Helland, Arnfinn Sekretær 742 77 925
Klefstad, Gunvor Sekretær 742 77 924
Kolstad, Jan Åge Faglærer Kulturskolen
Røthe, Eli Brenne Sekretær 74 22 72 01
Sotberg, Monica Daglig leder Namdalseid frivilligsentral 479 00 191
Sæther, Brit Randi Enhetsleder/Biblioteksjef 74 22 72 20 481 94 533

Namdalseid skole

Forkontor 994 71 000
Namdalseid skole S-trinn Lærerrom 951 77 129
Namdalseid skole M-trinn Lærerrom 951 44 132
Namdalseid skole U-trinn Lærerrom 951 77 042
Namdalseid skole Personalrom 951 87 646
Namdalseid skole Rådgiver 952 90 131
Namdalseid skole Basseng/gymbygg 954 06 870
Namdalseid skole SFO 951 69 425
Aardal, Berit Buvarp Kontaktlærer 7. klasse og trinnleder M-trinn
Aarmo, Dina Kontaktlærer 1. klasse
Alammori, Anas Språkassistent
Andersen, Marthe Kontaktlærer 7. klasse
Bjørsvik, Unni Lærer
Brandsmo, Mona Kontaktlærer 6. klasse
Bratberg, Maren Brørs Vernepleier og spes.ped.koordinator
Elden, Kari stokke Lærer
Furre, Bodil Assistent
Furre, Heidi Assistent
Helle, Inger Kontaktlærer 9. klasse
Høgden, Hanne Siri Kontaktlærer 3. klasse
Høglo, Tove Trefjord Kontaktlærer 8. klasse og trinnleder U-trinn
Iversen, Tove Annie Kontaktlærer 2. klasse
Kaldahl, Gunnhild Inspektør og lærer
Klykken, Wenche Assistent
Kristiansen, Camilla Fellmann Lærer
Midtflå, Anita Vikan Kontaktlærer 5. klasse
Mølnå, Hilde Kontaktlærer 4. klasse og trinnleder S-trinn
Resell, Ann Jorid Rådgiver for Namdalseid og Statland skole 952 90 131
Risan, Trine Rektor 951 19 053
Rønne, Linn Therese Dypingen Lærer
Røthe, Eli Brenne Sekretær 994 71 000
Skevik, Tone Tverås Kontaktlærer 10. klasse
Susegg, Liv Elin Lærer
Svendsen, Odd Harry Kontaktlærer 8. klasse
Sæther, Silje Finvik Permisjon skoleåret 2018/2019
Sørli, Magnhild Margrethe Kontaktlærer 5. klasse
skole, Namdalseid Kulturskole 913 30 590

Omsorg Namdalseid

tjenester, Merkantile tjenester Helsetunet 950 08 190

Omsorg Statland

Statland, Alderspensjonatet Vaktrom 74 27 93 03 992 94 707

Sentraladministrasjonen

Bratberg, Åsa Brørs Sekretær 74 22 72 12
Høglo, Jan Morten Økonomisjef 74 22 72 43 976 62 814
Lie, Bodil Assisterende rådmann 958 72 850
Ryan, Inge Rådmann 958 56 690
Vaagen, Ronny It-sjef 957 96 234
Wahlen, Nina Ellen Kontorleder Fellestjenesten 742 77 931

Statland skole

Statland skole Lærerrom 971 88 462
Statland skole 970 95 481
Ekker, Solgunn Ramslie Rektor 997 24 665

Stjerten barnehage

Damås, Liv leder 922 59 324
Hatland, Aagot Pedagogisk leder 971 91 017

Vangstunet barnehage

Bure Avdeling 954 72 631
Lemmen Avdeling 954 72 631
Mastu Avdeling 954 78 660
Tømte Avdeling 976 87 053
Damås, Liv Enhetsleder 922 59 324
barnehage, Vangstunet barnehage Hovednr. 954 82 411
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1