Ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil
Bure Avdeling 954 72 631
Dagsenteret Grete Helbostad 912 43 994
Forkontor 994 71 000
Fysikalske Assistent, Rehabiliteringstjenesten 742 27 266
Legekontor 742 27 270
Legevakt 116 117
Lemmen Avdeling 954 72 631
Mastu Avdeling 954 78 660
Namdalseid skole S-trinn Lærerrom 951 77 129
Namdalseid skole M-trinn Lærerrom 951 44 132
Namdalseid skole U-trinn Lærerrom 951 77 042
Namdalseid skole Personalrom 951 87 646
Namdalseid skole Rådgiver 952 90 131
Namdalseid skole Basseng/gymbygg 954 06 870
Namdalseid skole SFO 951 69 425
Statland skole Lærerrom 971 88 462
Statland skole 970 95 481
Sykeheimen Vaktrom 993 45 592
Tømte Avdeling 976 87 053
Aardal, Berit Buvarp Kontaktlærer 7. klasse og trinnleder M-trinn
Aarmo, Dina Kontaktlærer 1. klasse
Alammori, Anas Språkassistent
Andersen, Marthe Kontaktlærer 7. klasse
Anzjøn, Kezia Renholder
Anzjøn, May Iren Enhetsleder 991 59 599
Aune, Pranee Renholder
Bjørsvik, Unni Lærer
Brandsmo, Mona Kontaktlærer 6. klasse
Bratberg, Maren Brørs Vernepleier og spes.ped.koordinator
Bratberg, Åsa Brørs Sekretær 74 22 72 12
Buarø, Mari Anne Fagleder renhold
Buvarp, Kristian Koordinator/kj.sjef 948 48 285
Damås, Liv Enhetsleder 922 59 324
Damås, Liv leder 922 59 324
Ekker, Solgunn Ramslie Rektor 997 24 665
Elden, Kari stokke Lærer
Fjær, Geir Fysioterapeut (privat) 742 27 266
Fjær, Inga Lill Renholder
Fjær, Nina Sekretær 742 27 202
Fossland, Tove Saksbehandler plan- og byggesak 482 93 902 / 742 77 920
Furre, Bodil Assistent
Furre, Heidi Assistent
Hallås, Tor Ingve Fagarbeider 905 29 765
Hatland, Aagot Pedagogisk leder 971 91 017
Helbostad, Joar Vaktmester 414 75 656
Helland, Arnfinn Sekretær 742 77 925
Helle, Inger Kontaktlærer 9. klasse
Helsetunet, Kjøkken 948 48 285
Hågensen, Åse Renholder
Høgden, Hanne Siri Kontaktlærer 3. klasse
Høglo, Jan Morten Økonomisjef 74 22 72 43 976 62 814
Høglo, Tove Trefjord Kontaktlærer 8. klasse og trinnleder U-trinn
Iversen, Tove Annie Kontaktlærer 2. klasse
Janauskiene, Rasa Renholder
Kaldahl, Gunnhild Inspektør og lærer
Kaldal, Jan Roger Fagleder vann og avløp 918 06 677
Kaspersen, Liv Janne Renholder
Klefstad, Gunvor Sekretær 742 77 924
Klykken, Wenche Assistent
Kløvertun, 993 48 796
Kolstad, Jan Åge Faglærer Kulturskolen
Kristiansen, Camilla Fellmann Lærer
Lie, Bodil Assisterende rådmann 958 72 850
Midtflå, Anita Vikan Kontaktlærer 5. klasse
Moen, Elisabeth Renholder
Mølnå, Hilde Kontaktlærer 4. klasse og trinnleder S-trinn
Mølsleth, Endre Enhetsleder 977 07 014
Nawrot, Valentina Renholder
Reitan, Jens Olav Vaktmester 971 14 283
Resell, Ann Jorid Rådgiver for Namdalseid og Statland skole 952 90 131
Risan, Trine Rektor 951 19 053
Ryan, Inge Rådmann 958 56 690
Rønne, Linn Therese Dypingen Lærer
Røthe, Eli Brenne Sekretær 74 22 72 01
Røthe, Eli Brenne Sekretær 994 71 000
Skevik, Tone Tverås Kontaktlærer 10. klasse
Sotberg, Monica Daglig leder Namdalseid frivilligsentral 479 00 191
Sporildnes, Reio Kirketjener, kirkegårdsarbeider 908 33 057
Statland, Alderspensjonatet 48 26 38 95
Statland, Alderspensjonatet Vaktrom 74 27 93 03 992 94 707
Sundvik, Tore Fysioterapeut (privat) 742 27 266
Susegg, Liv Elin Lærer
Svendsen, Odd Harry Kontaktlærer 8. klasse
Sæther, Brit Randi Enhetsleder/Biblioteksjef 74 22 72 20 481 94 533
Sæther, Kirsti Psyk. sykepleier 907 60 748
Sæther, Silje Finvik Permisjon skoleåret 2018/2019
Sørli, Magnhild Margrethe Kontaktlærer 5. klasse
Teigmo, Arnfinn Vaktmester 952 69 085
Ueberfuhr, Frank Teknisk sjef
Vaagen, Ronny It-sjef 957 96 234
Vann og avløp, Beredskap Beredskapstelefon 414 67 010
Vågø, Christoffer Driftsleder/bedriftselektriker 942 06 588
Wahlen, Nina Ellen Kontorleder Fellestjenesten 742 77 931
barnehage, Vangstunet barnehage Hovednr. 954 82 411
enhet, Skjermet enhet Vaktrom 469 58 995
skole, Namdalseid Kulturskole 913 30 590
tjenester, Merkantile tjenester Helsetunet 950 08 190
Åhren, Thomas Rådgiver 742 77 941
Åpen Omsorg, Hjemmebaserte tjenester Vaktrom 993 47 557
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Lettskyet -3