Ansatte
Etternavn, fornavn Tittel Telefon Mobil
Kløvertun, 993 48 796
Statland, Alderspensjonatet 48 26 38 95
Forkontor 994 71 000
Helsetunet, Kjøkken 948 48 285
Legekontor 742 27 270
Legevakt 116 117
Statland skole 970 95 481
Furre, Bodil Assistent
Furre, Heidi Assistent
Klykken, Wenche Assistent
Fysikalske Assistent, Rehabiliteringstjenesten 742 27 266
Lie, Bodil Assisterende rådmann 958 72 850
Bure Avdeling 954 72 631
Lemmen Avdeling 954 72 631
Mastu Avdeling 954 78 660
Tømte Avdeling 976 87 053
Namdalseid skole Basseng/gymbygg 954 06 870
Vann og avløp, Beredskap Beredskapstelefon 414 67 010
Sotberg, Monica Daglig leder Namdalseid frivilligsentral 479 00 191
Vågø, Christoffer Driftsleder/bedriftselektriker 942 06 588
Mølsleth, Endre Enhetsleder 977 07 014
Damås, Liv Enhetsleder 922 59 324
Anzjøn, May Iren Enhetsleder 991 59 599
Sæther, Brit Randi Enhetsleder/Biblioteksjef 74 22 72 20 481 94 533
Hallås, Tor Ingve Fagarbeider 905 29 765
Buarø, Mari Anne Fagleder renhold
Kaldal, Jan Roger Fagleder vann og avløp 918 06 677
Kolstad, Jan Åge Faglærer Kulturskolen
Fjær, Geir Fysioterapeut (privat) 742 27 266
Sundvik, Tore Fysioterapeut (privat) 742 27 266
Dagsenteret Grete Helbostad 912 43 994
tjenester, Merkantile tjenester Helsetunet 950 08 190
barnehage, Vangstunet barnehage Hovednr. 954 82 411
Kaldahl, Gunnhild Inspektør og lærer
Vaagen, Ronny It-sjef 957 96 234
Sporildnes, Reio Kirketjener, kirkegårdsarbeider 908 33 057
Aarmo, Dina Kontaktlærer 1. klasse
Skevik, Tone Tverås Kontaktlærer 10. klasse
Iversen, Tove Annie Kontaktlærer 2. klasse
Høgden, Hanne Siri Kontaktlærer 3. klasse
Mølnå, Hilde Kontaktlærer 4. klasse og trinnleder S-trinn
Midtflå, Anita Vikan Kontaktlærer 5. klasse
Sørli, Magnhild Margrethe Kontaktlærer 5. klasse
Brandsmo, Mona Kontaktlærer 6. klasse
Andersen, Marthe Kontaktlærer 7. klasse
Aardal, Berit Buvarp Kontaktlærer 7. klasse og trinnleder M-trinn
Svendsen, Odd Harry Kontaktlærer 8. klasse
Høglo, Tove Trefjord Kontaktlærer 8. klasse og trinnleder U-trinn
Helle, Inger Kontaktlærer 9. klasse
Wahlen, Nina Ellen Kontorleder Fellestjenesten 742 77 931
Buvarp, Kristian Koordinator/kj.sjef 948 48 285
skole, Namdalseid Kulturskole 913 30 590
Kristiansen, Camilla Fellmann Lærer
Elden, Kari stokke Lærer
Rønne, Linn Therese Dypingen Lærer
Susegg, Liv Elin Lærer
Bjørsvik, Unni Lærer
Statland skole Lærerrom 971 88 462
Namdalseid skole M-trinn Lærerrom 951 44 132
Hatland, Aagot Pedagogisk leder 971 91 017
Sæther, Silje Finvik Permisjon skoleåret 2018/2019
Namdalseid skole Personalrom 951 87 646
Sæther, Kirsti Psyk. sykepleier 907 60 748
Ekker, Solgunn Ramslie Rektor 997 24 665
Risan, Trine Rektor 951 19 053
Moen, Elisabeth Renholder
Fjær, Inga Lill Renholder
Anzjøn, Kezia Renholder
Kaspersen, Liv Janne Renholder
Aune, Pranee Renholder
Janauskiene, Rasa Renholder
Nawrot, Valentina Renholder
Hågensen, Åse Renholder
Namdalseid skole Rådgiver 952 90 131
Åhren, Thomas Rådgiver 742 77 941
Resell, Ann Jorid Rådgiver for Namdalseid og Statland skole 952 90 131
Ryan, Inge Rådmann 958 56 690
Namdalseid skole S-trinn Lærerrom 951 77 129
Namdalseid skole SFO 951 69 425
Fossland, Tove Saksbehandler plan- og byggesak 482 93 902 / 742 77 920
Helland, Arnfinn Sekretær 742 77 925
Røthe, Eli Brenne Sekretær 74 22 72 01
Røthe, Eli Brenne Sekretær 994 71 000
Klefstad, Gunvor Sekretær 742 77 924
Fjær, Nina Sekretær 742 27 202
Bratberg, Åsa Brørs Sekretær 74 22 72 12
Alammori, Anas Språkassistent
Ueberfuhr, Frank Teknisk sjef
Namdalseid skole U-trinn Lærerrom 951 77 042
Teigmo, Arnfinn Vaktmester 952 69 085
Reitan, Jens Olav Vaktmester 971 14 283
Helbostad, Joar Vaktmester 414 75 656
Statland, Alderspensjonatet Vaktrom 74 27 93 03 992 94 707
Åpen Omsorg, Hjemmebaserte tjenester Vaktrom 993 47 557
enhet, Skjermet enhet Vaktrom 469 58 995
Sykeheimen Vaktrom 993 45 592
Bratberg, Maren Brørs Vernepleier og spes.ped.koordinator
Damås, Liv leder 922 59 324
Høglo, Jan Morten Økonomisjef 74 22 72 43 976 62 814
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær -2