Avdelingene

Vansgtunet Barnehage har fire forskjellige avdelinger - Mastu, Buré, Læmmen og Tømte.
På Mastu er det 24 småbarnsplasser, Buré har også 24 plasser, Læmmen har 18 plasser og Tømte har også 18 plasser. Så det vil si at på Vangstunet Barnehage har vi 84 barnehageplasser.
En annen oppdeling vi har er årgruppering, der vi har 4 forskjellige grupper - Musin, Kattongan, Kaninan og Kælvan. De kan du lese mer om ved å klikke på linkene på venstre.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Delvis skyet 1