Avlastningstilbud

Tiltaket retter seg mot personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tjenesten skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt at det skal avlaste omsorgsgiveren.

Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulikemåter. I Namdalseid kommune gis det tilbud om avlastning i private hjem, ved Kløvertunet avlastningsbolig eller ved  Namdalseid Sykeheim.

For nærmere opplysninger om avlastningstilbud, ta kontakt med Brukerkontoret på tlf. 74 22 72 53.

Du kan også lese mer om avlastning i linken nedenfor:

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Sludd 2