Barnehager

Namdalseid kommune har to kommunale barnehager:

Stjerten Barnehage er samlokalisert med Statland skole. Barnehagen tilbyr 20 heldagsplasser fem dager i uka. Ansatte i barnehage, skolefritidsordning og skole har et nært samarbeid.

Vangstunet Barnehage ligger ved Namdalseid kommunesenter og tilbyr 82 heldagsplasser fem dager i uka. Barnehagen profilerer friluftsliv som sitt satningsområde.

Begge barnehagene har en bevisst satsing når det gjelder tidlig språkutvikling.

Kommunen har ett hovedopptak med  søknadsfrist 1. april hvert år. Alle må søke om ny plass/endring av plass elektronisk. Trenger dere hjelp, ta kontakt med servicekontoret tlf. 74 22 72 00.

Friplass:
Spørsmål vedrørende friplass/redusert betaling av barnehageplass rettes til NAV.

Betalingssatser finner du her: Betalingssatser

Søknadsskjema finnes her.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 2