Barneverntjenesten i Midtre Namdal

Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gt. 4, Namsos
Postadresse: Namsos kommune, Serviceboks 1006, 7809 Namsos
Telefon:  74 21 71 80
E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Leder: Karin Bergström
 

Barneverntjenesten i Midtre Namdal er en felles interkommunal ordning for kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes. Namsos kommune er vertskommune for ordningen og utøver arbeidsgiverfunksjonen for de ansatte og har ansvaret for administrative støtteordninger

Hovedoppgave: gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Vi driver oppsøkende virksomhet og jobber der barnet og familien befinner seg. 

Hva kan barneverntjenesten gjøre for deg?

  • I samarbeid med foreldre og andre legge forholdene til rette for at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø.
  • Foreldrene har ansvar for å gi sine barn omsorg. Ved vanskeligheter kan både foreldrene og barnet ta kontak for å få hjelp og støtte.
  • Tar imot bekymringsmeldinger fra andre og har ansvar for å undersøke forholdene og gjennomføre tiltak i henhold til lov om barneverntjenester.
    Tiltak kan være: råd og veiledning, avlastning, fritidstilbud.

Hvis foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan barnevernet bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter i fosterhjem eller institusjon.

Alle tiltak skal være til barnets beste.

Melding til barnevernet

Besøkshjem
Fosterhjem
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Omsorgsovertakelse av barn
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldre og andre

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0