Barselgruppe

Barselgrupper er et tilbud til alle med nyfødte barn. Gruppa er ment som et uformelt treffsted hvor man får mulighet til å knytte kontakt med andre med nyfødte barn og hvor man kan prate om hvordan man har det etter å ha blitt foreldre.

For mere informasjon, ta kontakt med Jordmortjenesten eller Helsestasjonen i kommunen.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0