Bibliotek

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Et bibliotek er et samlingssted for innbyggere og en tjeneste for utlån. Biblioteket har
  • bøker og aviser på mange språk
  • tilgang til internett og til pc-er/nettbrett
  • informasjon og kunnskap på alle medier
  Biblioteket er et sted for opplysning, utdanning og kulturell virksomhet.

  Målgruppe

  Alle er velkomne til å besøke biblioteket. Bibliotekene legger til rette for innbyggere med funksjonsnedsettelser.

  Kriterier/vilkår

  Du trenger et lånekort for å kunne låne fra biblioteket. For å få lånekort kan du henvende deg til ditt nærmeste bibliotek.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  Biblioteket er gratis å bruke.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt folkebibliotekloven § 2, § 4 og § 5.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Alle kommuner skal ha et bibliotek, enten alene eller i samarbeid med en annen kommune.

  Du trenger et lånekort for å bruke bibliotekets utlånstjenester. Du kan henvende deg til ditt lokale bibliotek eller du kan registrere deg hos www.lanekortet.no og få et nasjonalt lånekort som du kan bruke på alle biblioteker i landet.

  Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiviseres der. Norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.

  Regler for utlån og bruk av biblioteket fastsettes av hver enkelt kommune.
   

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandling


  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet


 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 30.04.2019 15:56

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Snøbyger 1