Skolebilder


  1 / 10 
 
Brekkabilde%201.jpg 
Brekkabilde%201.jpg
Fra sør ser en gammelskolen til venstre og administrasjonsbygget til høyre.
 
Brekkabilde%2010.jpg 
Brekkabilde%2010.jpg
Uteområdet mellom byggene. Gymsalen er bakerst.
 
Brekkabilde%202.jpg 
Brekkabilde%202.jpg
Fra oppstillingsplassen for bussene.
 
Brekkabilde%203.jpg 
Brekkabilde%203.jpg
Fra innkjørselen møter en først postkassestativet. Administrasjonsbygget til venstre og gymsal til høyre.
 
Brekkabilde%204.jpg 
Brekkabilde%204.jpg
Inngangen til mellomtrinnet.
 
Brekkabilde%205.jpg 
Brekkabilde%205.jpg
Skolebyggene sett fra den andre sida, vestsida.
 
Brekkabilde%206.jpg 
Brekkabilde%206.jpg
I bakgrunnen ser en den nye miniatyrskytehallen til skytterlagene som er under oppføring ved siden av gymsalen.
 
Brekkabilde%207.jpg 
Brekkabilde%207.jpg
Bakerst er klubbhuset til Namdalseid IL ved siden av grasbanen og den flotte friidrettsbanen med fastdekke.
 
Brekkabilde%208.jpg 
Brekkabilde%208.jpg
Mot vest ligger det også tre fine hoppbakker på rekke og rad, i tillegg til ei lysløype.
 
Brekkabilde%209.jpg 
Brekkabilde%209.jpg
Fra håndballbanen sør for skolen.
 
  1 / 10 


Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Skyet 4