Bolig

Tilskuddsordninger:

De ulike tilskuddsordningene for boliger i kommunen administreres av NAV Namdalseid. Klikk på linkene nedenfor for å se tjenestebeskrivelser og nærmere kontaktinformasjon:

Utleie av kommunale boliger:

Boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål (omsorgsboliger, trygdeboliger og boliger ved alderspensjonatet Statland administreres av merkantile tjenester ved Namdalseid helsetun.

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0