Brukerkontor for helse- og omsorgstjenestene

Brukerkontoret er forvaltningsmyndigheten for helse- og omsorgstjenestene i Namdasleid kommune og etablert ved Namdalseid helsetun. Ønsker du informasjon om tjenestene eller ønsker å søke om helse- og omsorgstjenester i Namdalseid kommune, ta kontakt med brukerkontoret på telefon 97 69 96 84.

Brukerkontoret har ansvar for å saksbehandle søknader og fatte vedtak om følgende tjenester:

·         Hjemmesykepleie
·         Trygghetsalarmer
·         Matombringing og vaskeritjenester 
 
Saksbehandler har tett samarbeid med tjenestene og enhetsledere på Namdalseid og disse er med på vurderinger ved tildeling av tjenester.
 
Hvordan søke på aktuelle tjenester?
Søknadsskjema om tjenester finner du en link til på kommunens hjemmeside. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til servicekontoret eller på Namdalseid helsetun. Ferdig utfylt skjema sendes til postadressen nedenfor (merkantile tjenester på helsetunet kan bistå med utfylling av søknad ved behov).
 
Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes skriftlig vedtak, som sendes søker. Saksbehandlingstid er inntil 3 uker. Ved akutt behov for tjenester kan tjenesten tildeles før vedtak er fattet.
 
Dersom det gjelder revurdering av tidligere fattede vedtak utføres denne revurderingen av ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Namdalseid kommune som rapporterer behov for endringer til brukerkontoret.
 
 
Merkantile tjenester ved Namdalseid helsetun kan være behjelpelig med råd, veiledning og utfylling av søknadsskjema dersom det er behov for det.
 
Kontaktinformasjon til brukerkontoret:
Besøksadresse:     Namdalseid helsetun
Postadresse:          Brukerkontoret, Namdalseid kommune, Gløttveien 2, 7750 Namdalseid
Telefon:                   97 69 96 84
Åpningstider:         Alle hverdager 08.30 – 15.00
 
Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0