BPA - Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktiske og personlige hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem hun/han vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming. Tjenesten er en del av de samlede kommunale omsorgstjenestene og knyttes til personen ? ikke til boligen.

Muligheten for å få brukerstyrt personlig assistanse er ikke begrenset til bestemte funksjonshemminger, diagnoser eller lignende. Det er ikke satt noen nedre grense for bistandsbehovet, men det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse enn gjennom mer tradisjonelle omsorgstjenester.

Søknadsskjema
Søknadsskjema kan lastes ned her, 
fås ved henvendelse til omsorgstjenestene Namdalseid og Statland

Søker har klagerett til fylkesmannen dersom en søknad om brukerstyrt personlig assistanse ikke innvilges.

Ønsker du nærmere informasjon om brukerstyrt personlig assistanse ta kontakt med:

  • Omsorgstjenesten Namdalseid telefon 74 22 72 53
  • Omsorgstjenesten Statland telefon 74 27 93 03

Mer informasjon om BPA finnes også på disse nettstedene:

 

 

 

Random imageRandom image

Nettverktøy

A A Gul/svart A
Normal

T T T T Tekststørrelse

Namdalseid Klarvær 0